Ook in Nederland kunnen we prima de hulp van vrijwilligers gebruiken. De stichting Timmerproject Guatemala is altijd op zoek naar enthousiaste mensen die willen helpen bij de fondsenwerving om het mooie timmerproject in stand te houden. We hebben dus niet alleen mensen nodig voor vrijwilligerswerk in Guatemala, maar ook in Nederland.

Wij zijn op zoek naar mensen die donateurs willen werven, die een actie willen opzetten, sponsoren willen benaderen of in brede zin willen mededenken hoe de fondsenwerving effectiever kan worden opgezet.

Er zijn inmiddels een aantal hulpmiddelen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden om de fondsenwerving te ondersteunen, zoals foto’s, banners, presentaties, documentaires, mails, folders, etc.

Als vrijwilliger kun je werken aan initiatieven en activiteiten zoals:

  • sponsorlopen laten organiseren op scholen, sportclubs, sportscholen
  • het staan op open dagen van scholen (met een bijv. een timmerafdeling)
  • staan op kerstmarkten, braderieën, kunstfairs, etc.
  • benaderen van rotary en business clubs om presentaties te geven
  • benaderen van Foundations en goede doelen stichtingen
  • donatie regelen van statiegeld lege flessen bij verschillende supermarkten
  • benaderen van kringloopwinkels
  • samenwerking opzetten met timmerbedrijven en timmeropleidingen in NL
  • opbrengsten van (verjaardags) feesten
  • het benaderen van mensen om hun netwerk te bewerken om €5,- donateur te worden

Heb je interesse om vrijwilliger worden voor de Stichting Timmerproject Guatamala? Stuur dan een mail aan het bestuur via info@timmerprojectguatemala.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.