Particulieren

Particulieren kunnen het Timmerproject steunen met sponsoracties. U kunt zich bijvoorbeeld door vrienden en bekenden laten sponsoren bij een bijzondere sportprestatie of een culturele manefestatie. Heeft u een idee voor een leuke actie, maar u weet niet goed hoe u deze zou kunnen opzetten of u wilt graag sponsoren, maar u heeft nog een concrete ideeën om een actie vorm te geven? Neem dan contact op met de Stichting Timmerproject Guatemala en wij helpen u graag verder.

Bedrijven

Iedereen kan een goed doel sponsoren. Dat geldt ook voor bedrijven. Wij willen graag met u samenwerken om de continuïteit van het Timmerproject te waarborgen. Wij gaan graag een strategische partnerschap en samenwerking met u aan voor langere tijd. Wellicht past het Timmerproject binnen uw doelstelling om verantwoord te ondernemen. Graag overleggen wij met u hoe wij deze samenwerking vorm kunnen geven. Uiteraard staan wij daarnaast ook open voor éénmalige bedrijfsacties of voor initiatieven van een of meerdere van uw medewerkers om acties op te zetten. Een donatie in geld door het houden van een collecte, een inzameling binnen het bedrijf of het doen van een gift in natura zijn andere voorbeelden van welkome ondersteuning voor het Timmerproject.

Rekeningnummer (IBAN) Triodos Bank: NL 21 TRIO 0197 6859 51
BIC code: TRIONL2U T.n.v. Stichting Timmerproject Guatemala.