Land in Midden-Amerika

De Republiek Guatemala (República de Guatemala) ligt in Midden-Amerika. De buurlanden zijn Mexico, Belize, Honduras en El Salvador. In het zuidwesten ligt Guatemala aan de grote oceaan. Het landschap in Guatemala is zeer gevarieerd. Het midden en noordwesten van het land wordt gevormd door een hoogvlakte met berg- en vulkaantoppen tot meer dan 4000 meter hoogte.
De zuidelijke kuststreek en het westen van Guatemala zijn relatief vlak. Hier wordt veel suikerriet verbouwd en is veel fruitteelt en veeteelt te vinden. De hoofdstad van het land is Guatemala-Stad.

Er wonen ruim 14,5 miljoen mensen in Guatemala.

De bevolking van Guatemala bestaat uit Mestiezen of Ladinos’ (ca. 42%), Indigenas of Indianen, waarvan het overgrote deel Maya (ca. 40%), maar ook Xinka en Garifuna. De Maya zijn onderverdeeld in 23 verschillende groepen elk met een eigen taal. De resterende 18% van de bevolking wordt gevormd door de blanken. Deze zijn meestal van Duitse-, Franse- of Engelse afkomst.

De officiële landstaal is Spaans.
De meerderheid van de bevolking is katholiek.

Armoede en criminaliteit

In Guatemala komt veel criminaliteit en corruptie voor. De armoede in het land is groot. Kinderen en jongeren komen hier vanzelfsprekend mee in aanraking. De jeugdcriminaliteit is dan ook hoog. Er is sprake van veel druggerelateerd geweld en jonge meisje belanden vaak in de prostitutie. Ook komen er veel tienerzwangerschappen voor.
De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) doet al jaren onderzoek naar beschuldigingen van geweld tegen vakbondsleiders en vakbondsleden, waaronder moorden en het onbestraft blijven van deze moorden. Kinderarbeid in Guatemala is volgens de ILO eveneens een groot probleem.
Guatemala staat 125e op de Human Development Index van de Verenigde Naties. In Midden-Amerika staan alleen Honduras en Haïti nog lager op de lijst.

In Guatemala is het met name onder de arme bevolking zeer bijzonder dat een kind de “lagere school” kan en mag volgen i.v.m. de schoolkosten. Doorstuderen is, behalve voor de rijken, voor bijna niemand weggelegd. Daarom is het belangrijk dat kansarme kinderen in het Timmerproject, door de sociale contacten en de aangeleerde vaardigheden, hun gevoel van eigenwaarde en hun zelfstandigheid verder kunnen ontwikkelen. Door het Timmerproject wordt eventueel een vervolgopleiding mogelijk en krijgen de leerlingen perspectief op een betere toekomst. Het Timmerproject helpt zo mede voorkomen dat kinderen door een gebrek aan mogelijkheden, in de criminaliteit belanden of noodgedwongen de prostitutie ingaan.