Iets leren van een vakman……

Voor het Timmerproject Guatemala is een een educatief programma ontwikkelt gericht op de ontwikkeling van persoonlijke, praktische en sociale vaardigheden. Het programma wordt verzorgt door vrijwilligers met veel kennis en ervaring in verschillende disciplines.

Binnen het educatief programma is plaats voor ca. 60 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over drie studiejaren.

Uitgangspunten:

Het educatief programma is toegankelijk voor kinderen in de leeftijd van 11 tot 19 jaar en voor zowel jongens als meisjes.

De leerlingen dienen 80 % de lessen te volgen behoudens ziekte of andere goede redenen.
Het schooljaar bestaat uit 3 trimesters. Na elk trimester van 3 maanden komt er een evaluatieverslag per leerling met daarin de resultaten over de betreffende periode. Het evaluatieverslag bevat cijfers over aan/afwezigheid, punctualiteit, gedrag/samenwerking en vlijt, kwaliteit werkstuk, resultaat examen (indien gehouden), oefeningen (indien gehouden) en gebruik van gereedschappen.
De leerlingen volgen 1 les per week die een ochtend of middag in beslag neemt.

De kinderen werken in het educatief programma aan de hand van opdrachten. Elk opdracht houdt in dat er iets concreets, een werkstuk, moet worden gerealiseerd. Elke opdracht bestaat uit een theorie gedeelte, meetlessen, vakkennis, een technische tekening en een schets en ten slotte de realisatie.

Gedurende het gehele educatieve programma wordt aandacht besteed aan de persoonlijke vaardigheden van de leerling zoals lezen, schrijven, rekenen en spreken.

Het eerste jaar van het educatief programma

Hierin wordt er gewerkt met triplex. In dit jaar vinden de leerlingen hun weg in het timmeratelier, leren de regels van het timmerproject, leren het gebruiken van de basisgereedschappen, leren meten in centimeters en inches en leren de basis van het technisch tekenen. De werkstukken worden beschilderd met acrylverf.

Het tweede jaar van het educatief programma

Dit is een technisch jaar. In dit jaar ligt de focus op techniek en veilig werken: precies aftekenen, zagen, schaven, werken met beitels en het maken van verbindingen. Technisch tekenen en schetsen blijft onderdeel van dit studiejaar. Aan het eind van het jaar wordt een eindwerkstuk gemaakt.

Het derde jaar van het educatief programma

Dit jaar is gericht op het maken van werkstukken in hout. Nu kan er gebruik gemaakt worden van de kennis van het schaven, het werken met beitels en het kunnen maken van verbindingen. Nu kunnen ze werkstukken maken zoals dienbladen, krukjes etc.. Met de kennis die de leerlingen na dit jaar in huis hebben kunnen zij ook meubels maken zoals tafels, stoelen en bedden.

Extra aanbod

Iedere maand november wordt er een extra educatief programma van twee weken aan een deel van de leerlingen aangeboden, waarbij de leerlingen hun vaardigheden kunnen oefenen en verbeteren middels verschillende opdrachten. Voor deze werkzaamheden ontvangen de leerlingen een kleine vergoeding.

Na het volgen van het educatief programma zijn de leerlingen beter voorbereid op een eventuele vervolgopleiding.

Vakopleiding

In 2014 is gestart met een vervolg op het educatief programma. Voor 6 tot 8 leerlingen die het educatief programma met goed gevolg hebben afgelegd is er een mogelijkheid om deel te nemen aan een vakopleiding. Het doel is dat de leerlingen in de vakopleiding meubels leren maken zoals tafels, bedden en stoelen. In een apart atelier, dat onderdeel is van de timmerwerkplaats, gaan deze leerlingen werken met speciale machines voor houtbewerking zoals een zaagtafel, vlaktebank, vandiktebank en freesmachines. De pilot van deze vakopleiding duurt 1 jaar. De vakopleiding wordt afgesloten met een echt diploma.

Wij hopen dat de vakopleiding voor de leerlingen een springplank is naar een betere toekomst !