In juli 2013 is het Timmerproject ondergebracht in de Stichting Timmerproject Guatemala. In dat jaar is ook de stichting erkend als ANBI. Dit betekent dat de Belastingdienst de stichting heeft aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan een ANBI zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. De belastingdienst maakt onderscheid tussen “periodieke giften” en “gewone giften“. Voor beiden gelden aparte voorwaarden. Lees deze voorwaarden vooraf goed door indien u uw gift op uw belasting in mindering wilt brengen.

Doel

Het doel van de stichting is fondsenwerving voor het project in Alotenango in Guatemala zodat kinderen in de leeftijd van ongeveer 11 tot 19 jaar, die door economische omstandigheden beperkt zijn in het volgen van onderwijs, kansen krijgen zich te ontplooien en zich voor te bereiden op vervolgonderwijs.

Bestuur

De stichting heeft een bestuur bestaande uit 4 leden, te weten:

Maria Gardenier – voorzitter
Paul Holtkamp – penningmeester
Anouk Koster – secretaris
Jan Konijn – algemeen bestuurslid

Overige gegevens

Rekeningnummer (IBAN) Triodos Bank:
NL 21 TRIO 0197 6859 51
BIC code: TRIONL2U

Talmastraat 18, 1561 TE Krommenie, Nederland
De statutaire zetel bevindt zich in Waterland.
Datum akte van oprichting: 09-07-2013
KvK nummer 58347070 Ingeschreven in handelsregister: 10-07-2013
RSIN nummer 852997735
www.timmerprojectguatemala.nl
info@timmerprojectguatemala.nl

Beleid en werkwijze

Missie (waarom)

De Stichting Timmerproject (Proyecto de Carpintería) Guatemala biedt kansarme kinderen en jongeren in Guatemala creatieve vorming en voorbereiding op vakonderwijs. De allerarmsten onder hen, jongens én meisjes, krijgen hier de kans om hun talenten te ontdekken en zich vaardigheden eigen te maken zodat zij een kansrijkere toekomst tegemoet kunnen zien.

Visie (hoe)

Er is een timmerwerkplaats opgezet waar een lesprogramma wordt aangeboden waarbij onze leerlingen stapsgewijs een theoretische en praktische vorming ontvangen. Door het proces van het maken van een mooi eindproduct waar de leerlingen trots op kunnen zijn, kunnen zij een heel breed spectrum van vaardigheden en kwaliteiten ontwikkelen.

Werkwijze / verdere informatie

Het verzorgen van timmer- en handvaardigheidsonderwijs wordt in de timmerwerkplaats in het dorp Alotenango in Guatemala aangeboden aan kinderen, jongeren (en zelfs aan jong volwassenen) die door economische omstandigheden beperkt zijn in het volgen van onderwijs.

De leerlingen, meestal in de leeftijd van 11 tot 19 jaar, leren hier de grondbeginselen van het timmervak. Het biedt de kinderen en jongeren creatieve vorming en voorbereiding op vakonderwijs. Het laat hen ontdekken dat ze zelf iets kunnen bedenken en maken. Ze leren met gereedschappen omgaan, technische tekeningen maken en overbrengen op het materiaal, zorgvuldig en veilig werken. Spelenderwijs leren ze zo ook beter lezen, rekenen en meetinstrumenten gebruiken. Doordat ze eigen keuzes gaan maken en hun werkstukken onder hun handen zien groeien, krijgen de leerlingen meer en meer zelfvertrouwen en hierdoor een steuntje in de rug voor een vervolgopleiding.

Inmiddels leert de ervaring dat na afloop van de opleiding vaak niet alleen de leerlingen, maar ook hun familie letterlijk en figuurlijk aan hun toekomst kunnen bouwen.

Het lesprogramma wordt gratis aangeboden omdat het belangrijk is dat ook voor de allerarmste bevolking in Guatemala kansen worden gecreëerd ondanks het feit dat het voor hen moeilijk is om inschrijvingsgeld te betalen.

Het Timmerproject wordt volledig gefinancierd door giften en donaties. Elke €uro die binnenkomt gaat volledig naar het project in Guatemala.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting ontvangt geen salaris en verricht alle werkzaamheden pro Deo.