De Stichting Timmerproject (Proyecto de Carpintería) Guatemala is erkend als een Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voorwaarden belastingdienst

Om als ANBI erkent te worden moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 •  De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Publicatie eisen

Zoals hierboven is aangegeven moet een ANBI moet op een internetsite een aantal gegevens publiceren. De belastingdienst vraagt publicatie van de volgende gegevens:

 • de naam van de instelling
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
 • het post- of bezoekadres van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie van de bestuurders
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

Op de website van de belastingdienst kunt u het internetadres en het RSIN/fiscaal nummer van de ANBI terugvinden.

Voor je gemak zijn hier ook de gegevens:

Contact

Stichting Timmerproject Guatemala
Talmastraat 18
1561 TE Krommenie
Nederland

Tel: 06-11821716
E-mail: info@timmerprojectguatemala.nl
voorzitter@timmerprojectguatemala.nl
 RSIN:  852997735