De voortgang van het Timmeproject

De vakopleiding in Alotenango, gestart in 2014, is in 2015 verder verbeterd en uitgebouwd. Aan de vakopleiding nemen speciaal geselecteerde jongeren deel met het doel om in de toekomst hun brood te kunnen gaan verdienen als professioneel timmerman. Een voorbeeld hiervan is dat onze leerling Brayan in december 2015 een baan aangeboden heeft gekregen bij CaobaDoors, een grote meubelfabriek in Jocotenango.

Voor de vakopleiding is het timmeratelier aangepast. Er zijn een aantal grote dure professionele houtbewerkingsmachines aangeschaft en er zijn diverse beveiligingsmaatregelen doorgevoerd.

Vrijwilligers

Diverse vrijwilligers en stagiaires uit Belgie, Canada en Amerika hebben gedurende enige maanden geholpen met alle activiteiten in ons timmeratelier in Alotenango.
Niet onvermeld mag blijven dat er een samenwerking met de Hogeschool Utrecht is opgestart en dat in dit kader Anouk Koster, studente Culturele en Maatschappelijke Vorming, in november bij ons gestart is met haar stage voor een half jaar.

Financiën

Ook in 2015 zijn weer veel sponsoracties voor het timmerproject op touw zijn gezet om de nodige financiële middelen te genereren. Dit was temeer noodzakelijk omdat Los Ninos, onze belangrijkste donateur van het eerste uur, te kennen heeft gegeven dat zij hun jaarlijkse financiële bijdrage, welke een substantieel deel van onze begroting uitmaakt, in 3 jaar zullen terugschroeven tot nul.
Hieronder een greep uit de diverse sponsoractiviteiten die in 2015 georganiseerd zijn door het bestuur of andere vrijwilligers:

  • werving van donateurs die maandelijks of incidenteel geld aan ons over willen maken
  • vele instanties, foundations en ook rotary ‘s zijn benaderd voor een donatie
  • enkele scholen hebben acties gestart met ons als goede doel
  • geslaagde statiegeldacties bij supermarkten
  • samenwerking met enkele bedrijven is voortgezet
  • er zijn tientallen veiligheidsschoenen in diverse maten gedoneerd
  • lokaal in Alotanango hebben enkele sponsors hout gedoneerd
  • we hebben op enkele open dagen en braderieën met een kraam van ons timmerproject gestaan
  • ook de Zoutsloter Kerstmarkt in Harlingen was een doorslaand succes.

We zijn er gelukkig in geslaagd onze financiële positie enigszins uit te bouwen en er is inmiddels een goed vooruitzicht dat het timmerproject de komende 2 jaar zal kunnen voortbestaan. Al moet wel worden opgemerkt dat wij voor de komende jaren nog steeds geheel van goedwillende mensen en instanties afhankelijk zijn die donaties aan ons mooie goede doelenproject geven.

Als bijlage het financiële jaarverslag 2015 van de Stichting Timmerproject Guatemala.

Jaarverslag 2015
Beoordeel deze pagina