De voortgang van het Timmerproject

Lees hier het volledige jaarverslag van 2017.

In het kort…

In 2017 hebben in het basisprogramma 58 kinderen ons programma gevolgd. Vijf leerlingen volgden dit jaar onze vakopleiding.

Diverse vrijwilligers en stagiaires uit Europa en Amerika hebben in 2017 gedurende enige maanden geholpen met de activiteiten in ons timmeratelier in Alotenango. Door onze samenwerking met de Hogeschool Utrecht is er dit jaar weer een studente Culturele en Maatschappelijke Vorming gedurende een half jaar bij ons werkzaam.

Het Stichtingsbestuur in NL is begin 2017 versterkt met een nieuw bestuurslid en bestaat nu uit Rene Jan Boon, Paul Holtkamp, Fleur Bergamin & Anouk Koster. Zij ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding en doen dus de activiteiten voor het timmerproject op pro deo basis. Een maal per maand heeft het bestuur een bestuursvergadering.

Het Timmerproject Guatemala, sinds 2013 een stichting, bestaat inmiddels al bijna 15 jaar. De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).De stichting heeft een website en een Facebook-pagina waardoor men op de hoogte kan blijven wat er allemaal speelt in Guatemala en Nederland.

Enkele belangrijke gebeurtenissen: Guatemala

 • Docent Saul Vasquez Jimenez, sinds 2011 als leraar bij ons werkzaam, heeft in mei besloten zijn dienstverband met ons te beëindigen
 • Wij zijn er in geslaagd een zeer ervaren nieuwe vakdocent in dienst te nemen, is Agusto Yuc Reyes uit Ciudad Vieja, een buurstadje beroemd om zijn timmermannen. Don Augusto heeft 12 jaar ervaring met lesgeven als instructeur bij de vakopleiding van Escuela Taller in Guatemala Stad.
 • In april is Abi Ruiz ons als algemeen schoolassistente komen versterken. Zij zal behalve de begeleiding van de kinderen ook diverse andere (o.a. administratieve) taken voor haar rekening gaan nemen. Wij zijn heel blij dat zij na een geslaagde proefperiode bij ons in vaste dienst is getreden.
 • De stichting heeft een nieuwe en verbeterde website laten bouwen
 • Er zijn 3 nieuwe computers en een printer aangeschaft
 • Ook in 2017 zijn er weer enkele nieuwsbrieven uitgestuurd
 • In oktober is onze stichting in Guatemala opgericht: Asociacion Proyecto de Carpinteria Guatemala.
 • We hebben hiermee een Guatemalteeks bestuur met Suzan als voorzitter, waar wij als Nederlandse Stichting erg trots op zijn. Nu we ook onderdeel zijn van een officiële onafhankelijke stichting in Guatemala kunnen wij ook inkomsten vanuit Guatemala gaan genereren. We denken dan bijvoorbeeld aan het verkopen van door ons timmerproject zelfgemaakte producten en het slijpen van zaagbladen. Ook verwachten we dat er nu meer sponsoren uit Guatemala ons donaties zullen gaan verstrekken.

Door bovenstaande nieuwe medewerkers en de oprichting van onze Stichting in Guatemala met een geheel Guatemalteeks bestuur heeft ons Timmerproject in 2017 een enorm sterke Guatemalteekse basis gekregen.

Ontwikkelingen in Nederland

Door allerlei succesvolle sponsoractiviteiten is dit jaar ook onze financiële positie verder verbeterd.
In 2017 hebben we weer vele sponsoracties voor het timmerproject op touw zijn gezet om de nodige financiële middelen te genereren. Dit is nu zeker nodig omdat Stichting Los Niños, onze oudste en belangrijkste donateur, gemeld heeft dat zij hun jaarlijkse financiële bijdrage, welke een substantieel deel van onze begroting uitmaakte, in 2018 verder af zullen bouwen tot nul.

Hieronder een greep uit diverse sponsoractiviteiten die door het bestuur of andere vrijwilligers in 2017 georganiseerd zijn; vele van deze acties hebben succesvol bijgedragen aan ons voortbestaan:

 • Diverse scholen in België en Nederland hebben acties gehouden met ons als goede doel
 • Geslaagde statiegeldacties bij supermarkten zijn opgezet
 • Werving van donateurs die maandelijks of incidenteel geld aan ons over willen maken
 • Instanties, foundations en ook Rotary ‘s zijn met succes benaderd voor een donatie
 • De samenwerking met diverse bedrijven is voortgezet
 • Lokaal in Guatemala hebben enkele sponsors hout gedoneerd
 • We hebben op verschillende open dagen en braderieën met een kraam van ons timmerproject gestaan
 • Enkele instanties hebben de opleidingskosten van een of meer leerlingen betaald .

Door al deze acties zijn we er gelukkig in geslaagd onze financiële positie te verbeteren en is het timmerproject inmiddels de komende 3 jaar verzekerd van haar voortbestaan. Wel moet worden opgemerkt dat wij voor de komende jaren nog steeds geheel van goedwillende mensen en instanties afhankelijk zijn die donaties aan ons mooie goede doelenproject willen geven.

Financieel jaarverslag van 2017
Deel en Verliesrekening 2017
Lees voor eerdere ontwikkelingen ons jaarverslag en financieel verslag van 2015 en 2016

Instructeur Don Agusto met de vakleerlingen
Abi leert leerlingen schaken

 

Jaarverslag 2017
9.2 (91.76%) 17 votes